Dobry Pracodawca 2017

Media Expert stawia na rozwój pracowników.

Uwalnianie potencjału i rozwój pracowników to główne atuty strategii zarządzania kadrami, którą od lat realizujemy. Doświadczenie i unikalne know-how, jakie wypracowaliśmy przez ponad 15 lat na polskim rynku, umożliwia realizację autorskich rozwiązań w zakresie HR. Ich celem jest stworzenie przyjaznego miejsca pracy i warunków, w których pracownicy mogą realizować się również pozazawodowo. Dzięki temu otrzymaliśmy tytuł Dobrego Pracodawcy 2017.

W uhonorowaniu standardów zarządzania kadrami otrzymaliśmy tytuł Dobrego Pracodawcy 2017. Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, działającą pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Założeniem tego programu jest docenianie jakości zarządzania kadrami oraz wdrażania ponadstandardowych rozwiązań, dzięki którym tworzy się przyjazne miejsca pracy.

O skuteczności tych działań może się przekonać ponad 7 tys. pracowników. Liczba ta z roku na rok rośnie, bowiem konsekwentnie się rozwijamy, a poprzez racjonalną strategię ekspansji zwiększamy zasięg sprzedaży i grono klientów. Pomimo skali zatrudnienia, wciąż kultywowane są wartości typowe raczej dla mniejszych biznesów, czy firm rodzinnych. Przede wszystkim staramy się bardzo indywidualnie traktować wszystkich naszych pracowników. Słuchamy ich głosu i chętnie wspieramy inicjatywy, dzięki którym praca w Media Expert nie jest tylko pracą - jest okazją do budowania przyjaznych relacji, otwartości na świat i potrzeby drugiego człowieka, rozwijania swoich pozazawodowych pasji. Tworzymy interesujące ścieżki kariery oraz dostęp do licznych szkoleń, dzięki którym stale podnosi się kwalifikacje zawodowe każdego pracownika. Wszystkich pracowników zachęcamy również do działalności charytatywnej. Funkcjonująca przy Media Expert Fundacja „Włącz się!” promuje w Polsce ideę wolontariatu pracowniczego. Wyzwala w pracownikach sieci ogromne, pokłady entuzjazmu i wolę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Dzięki temu nasi pracownicy wykazują lepszą organizację pracy, efektywniej definiują cele i priorytety. Najważniejszym jednak wskaźnikiem, który był impulsem do wdrażania programów wolontariatu pracowniczego w sieci Media Expert jest fakt, że prawie 75 proc. ankietowanych deklaruje, że dzięki wolontariatowi wzrosło ich poczucie zadowolenia z życia. W skali roku realizowanych jest nawet kilkadziesiąt tego typu projektów charytatywnych.
 

Zatrzymane w obiektywie

Sprawdź wszystkie oferty pracy »