Dobry pracodawca

Staramy się dbać o naszych pracowników stosując najwyższe standardy, zostało to dostrzeżone przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, działającą pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – w 2017 oraz w 2018 roku nasze starania zostały nagrodzone tytułem Pracodawca Roku. W 2019, 2018 i 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Solidnego Pracodawcy Roku za spełnianie wysokich standardów pracowniczych i kultury organizacyjne.
Media Expert - lider jakości